Matrimonio Gianni & Mariagrazia

Ricevimento 22 Maggio 2010

 

Scapolata  11 mAGGIO 2010

 

Matrimonio 19 mAGGIO 2010